پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک ملت
  •   پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک سامان
  • داراي تاييديه صلاحيت از مرکز آمار ايران مي باشيم. کليک نماييد
    logo-samandehi

توجه:
متقاضي گرامي، توجه داشته باشيد که براي نهايي شدن پرداخت، لازم است پس از درج اطلاعات کارت و انجام واريز، در آخرين مرحله نيز مجدد و طي زماني کوتاه بر روي کليد "تکميل خريد و انتقال به سايت پذيرنده" کليک نماييد تا به سايت ما برگرديد. در غير اينصورت فرآيند خريد تکميل نشده و در صورت کسر وجه از حساب شما، توسط بانک وجه به حساب شما عودت مي شود.